Michal Sýkora

Presadíme reálne zodpovedné riešenia, aby regióny, mestá a obce mali vplyv na národnej úrovni.

To, že „veľká politika“ sa nedá robiť izolovane od ľudí žijúcich v jednotlivých regiónoch som pochopil počas môjho 38-ročného pôsobenia na rôznych pozíciách v komunálnej sfére, či už na miestnej, regionálnej, ale aj celoslovenskej úrovni.

Zodpovední politici nemôžu rozhodovať o samosprávach bez toho, aby poznali skutočné problémy, ktoré trápia regióny. Dôležité rozhodnutia sa prijímajú na centrálnej úrovni, zatiaľ čo zodpovedné riešenia sa musia hľadať v našich mestách a obciach. A sme to práve my, kto vďaka tomu vidí a pozná reálne dopady týchto rozhodnutí na každodenný život ľudí.
Bez každodenných skúseností zo samosprávy a s potrebnou pokorou a politickým citom sa to nedá robiť zodpovedne.