Lucia Kurilovská

Naša krajina viac ako kedykoľvek predtým potrebuje vo vláde a aj na všetkých úrovniach štátnej i verejnej správy charakterných ľudí bez korupčného pozadia.

Som právnička, profesorka trestného práva, rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave a predsedníčka Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu. No v prvom rade som čestný človek s pevnými morálnymi hodnotami. 

V minulosti som sa podieľala na príprave a legislatívnej tvorbe Zákona o elektronickom monitoringu osôb obvinených a odsúdených, Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a Zákona o obetiach.  

Chcem sa výraznou mierou pričiniť a v zásade naďalej pokračovať vo svojej činnosti presadzovania práva a spravodlivého uplatňovania zákonov na všetkých, posilňovaniu poskytovania bezplatnej právnej pomoci a zvýšeniu pozornosti obetiam trestných činov, domácemu násiliu a extrémizmu.