Anna Ghannamová

Mnohé veci v štáte nefungujú, lebo politici prestali počúvať odbornú prax, a preto musí ísť odborná prax do politiky.

Dlhé roky sa venujem starostlivosti a pomoci nechceným deťom, matkám v núdzi a odkázaným seniorom. Okrem založenia Hniezd záchrany, trojgeneračných sociálnych centier a Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE vyše 10 rokov bojujem cez Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb za zlepšenie legislatívy a financovania sociálnych služieb.

Čiastkové víťazstvá nestačia. Potrebujeme systémové, spravodlivé a dlhodobo udržateľné riešenia pre občanov odkázaných na pomoc, lebo ich počet bude len rásť. Preto je nevyhnutné zabezpečiť jednotnú zdravotno-sociálnu dlhodobú starostlivosť, zatraktívnenie pomáhajúcich profesií a rovnoprávne prerozdeľovanie verejných zdrojov.

Stále verím, že človek je viac ako papier a pečiatka a že občania sú štát. Zaslúžia si, aby sme ich starosti riešili. S pokorou a spoluprácou.