Andrea Gállová

Potrebujeme funkčný sociálny systém, v ktorom bude prioritou občan a jeho jedinečné problémy.

Som vedúca katedry sociálnej práce, prezidentka a zakladateľka Asociácie pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR. Popri vzdelávaní ďalších generácií, sa sociálnej pomoci ako svojmu poslaniu venujem každý deň.

Dlhé roky som pôsobila ako manažérka v oblasti sociálnej pomoci, práce a podpory. Neustále som pracovala na tom, aby sa nezabúdalo na ľudské práva, dôstojnosť, slobodu s garanciou demokratických princípov. Pretože práve to považujem za základný pilier našej spoločnosti s humánnymi a kresťanskými hodnotami.

V tom chcem aj naďalej pokračovať. Verím, že našu krajinu dokáže zmeniť iba tím erudovaných profesionálnych odborníkov s ľudským rozmerom a úprimnou snahou. Akútne potrebujeme funkčný, transparentný sociálny systém s garanciou sociálnych práv pre všetkých občanov Slovenskej republiky bez rozdielu.