Návrat k hodnotám

Prichádzame s politikou založenou na hodnotách, ktoré na našej politickej scéne chýbajú. Predovšetkým tie ľudské a sociálne, medzi ktoré patrí spolupatričnosť, spolupráca, úcta, čestnosť, vzájomný rešpekt a uznanie.
Naše politické úsilie neberieme ako boj proti stranám či osobám, ale ako boj za správne hodnoty.V tomto zápase budeme spočiatku jediní, no vytrváme. Veríme, že naše presvedčenie je správne a budeme si za ním pevne stáť pred politickými partnermi aj občanmi. Pretože jedine návrat hodnôt do centra politiky je to, čo prinavráti jej pôvodnú úlohu – slúžiť občanom.
Newsletter

Byť stále v obraze je dobrá voľba

Lucia Kurilovská

Lucia Kurilovská

Naša krajina viac ako kedykoľvek predtým potrebuje vo vláde a aj na všetkých úrovniach štátnej i verejnej správy charakterných ľudí bez korupčného pozadia. 

Som právnička, profesorka trestného práva, rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave a predsedníčka Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu. No v prvom rade som čestný človek s pevnými morálnymi hodnotami. 

Viac o mne
Michal Sýkora

Michal Sýkora

Presadíme reálne zodpovedné riešenia, aby regióny, mestá a obce mali vplyv na národnej úrovni.

To, že „veľká politika“ sa nedá robiť izolovane od ľudí žijúcich v jednotlivých regiónoch som pochopil počas môjho 38-ročného pôsobenia na rôznych pozíciách v komunálnej sfére, či už na miestnej, regionálnej, ale aj celoslovenskej úrovni.

Viac o mne
Katarína Cséfalvayová

Katarína Cséfalvayová

V období nárastu populizmu, extrémizmu a nacionalizmu naprieč Európou považujem aj naďalej za nevyhnutné presadzovať kontinuitu a hodnotové postoje pre udržanie európskeho kurzu slovenskej zahraničnej politiky.

Ako predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky som sa aj napriek úskaliam usilovala brániť hodnoty, na ktorých je postavená Európska únia. Na môj návrh prijal parlament v roku 2018 Vyhlásenie k eskalácii extrémizmu a násilným prejavom v spoločnosti. Postoje Slovenskej republiky som reprezentovala na mnohých zahraničných konferenciách a bilaterálnych stretnutiach v celej Európe i vo svete.

Viac o mne
BRANISLAV BECÍK

Branislav Becík

Poľnohospodárska politika EÚ poskytuje podstatne väčší potenciál na úspešné dosahovanie našich národných záujmov a cieľov. Je len v našich rukách, aby sme ho v plnej miere využívali.

Pochádzam z poľnohospodárskej rodiny a tomuto odvetviu sa venujem už od vysokoškolských čias. Zároveň ako druhýkrát zvolený starosta svojej rodnej obce Dvory nad Žitavou sa aktívne  zaoberám aj témou rozvoja vidieka po celom Slovensku.

Viac o mne
RADOMÍR ŠALITROŠ

Radomír Šalitroš

Už ma nebaví počúvať, že sa niečo nedá.  

Vďaka dlhoročnému pôsobeniu v zahraničných nadnárodných spoločnostiach som získal široké spektrum skúseností z riadenia, manažmentu a strategického poradenstva. Tie by som rád zúročil a prispel tak k rozvoju hospodárstva a ekonomiky našej krajiny.

Viac o mne
Zuzana Dolinková

Zuzana Dolinková

Som právnička a primárne sa venujem zdravotníckemu právu. Od roku 2015 zastupujem takmer dvetisíc ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rokovaniach so zdravotnými poisťovňami.

Každý z nás je pacientom a každodenné fungovanie zdravotníctva pociťuje na vlastnej koži. Dlhodobá zanedbanosť tohto rezortu sa dnes podpisuje na tom, že pre pacienta je dostať sa k lekárovi v mnohých prípadoch nadľudským výkonom. Rovnako ako dostať do systému a praxe, vzdelať, vychovať, adekvátne odmeniť a motivovať mladých ľudí. Tento problém sa však netýka len zdravotníctva. Mladí ľudia sú často frustrovaní našou spoločnosťou a jej nezáujmom o nich.

Viac o mne
Peter Kresák

Peter Kresák

Slušnosť a odbornosť sa musí vrátiť do nášho verejného života a právo musí platiť pre každého rovnako.  

Som právnik a vysokoškolský učiteľ, ktorý celý svoj profesijný život spájal výchovu mladej generácie s právnou praxou. Pôsobil som ako prodekan na PF UK, prorektor UK, bol som sudcom Ústavného súdu ČSFR, vedúcim Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov v Slovenskej republike a tiež aj vedúcim tímu právnikov v Kancelárii Verejnej ochrankyne práv.

Viac o mne
Martin Fedor

Martin Fedor

Je potrebné zabrániť možnému prenikaniu kriminálnych živlov do súdnictva aj bezpečnostných zložiek.  

Počas svojho pôsobenia vo verejnom živote sa prioritne venujem problematike bezpečnosti, obrany a zahraničnej politiky. Zaoberám sa, okrem iného,  možnosťami využitia nadrezortnej či medzinárodnej spolupráce ako nástroja na zefektívnenie fungovania bezpečnostného sektoru.

Viac o mne
Tomáš Kuča

Tomáš Kuča

Slovensko potrebuje jasnú víziu budúcnosti krajiny, jasné pomenovanie problémov a ich reálnych riešení.

Naša krajina sa dostala do stavu, kedy jej vlastní občania nedôverujú základným inštitúciám, mladí ľudia po skončení škôl odchádzajú do zahraničia, chorí sú odkázaní na hľadanie známostí, aby sa dostali k zdravotnej starostlivosti a o seniorov sa nemá kto postarať. Tieto problémy už nie je možné ďalej prehliadať.

Viac o mne
Miroslav Kočan

Miroslav Kočan

Aby aj veci verejné fungovali efektívne, musíme v nich čo najviac eliminovať „politikárčenie“.

Mnoho rokov som venoval optimalizácii procesov, riadeniu a manažmentu projektov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Dlhoročné skúsenosti som nabral v oblasti informačných technológií, súkromného poistenia na trhu východnej Európy až po pozíciu generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Viac o mne

Lepšie podmienky
pre rodiny
a mladých ľudí

 • viac nájomných bytov
 • škôlka pre každé dieťa
 • nižšie dane od počtu detí
 • podpora zamestnávania matiek s viac deťmi
 • vyššie dôchodky od počtu pracujúcich detí

Spravodlivé
zdravotníctvo

 • garantovaná dostupnosť lekára a menej čakania
 • férové financovanie zdravotníctva
 • štátom garantovaný nárok pacienta podľa štandardných postupov
 • komplexná rekonštrukcia veľkých koncových nemocníc
 • zvyšovanie atraktivity povolania
  lekárov, sestier a zdravotníkov na slovensku
 • viac prevencie, menej odvodov

Dôstojný život
pre seniorov
a zraniteľných

 • jedna sociálno-zdravotná dlhodobá starostlivosť
 • viac komunitnej a terénnej pomoci
 • účinná podpora a aktivácia sociálne ohrozených skupín
 • lepšie podmienky pomáhajúcim profesiám
 • polovičné dane pre pracujúcich seniorov

Fungujúci
a poctivý štát

 • nekompromisný boj s únikmi na DPH
 • viac spravodlivosti, menej väzňov
 • kratšia cesta k spravodlivosti pre poškodených
 • viac peňazí pre policajtov na ulici
 • motivačné odmeňovanie štátnych zamestnancov podľa výsledkov

Sebestačná
poľnohospodárska
politika

 • sebestačnosť v produkcii základných potravín
 • zodpovedná krajinotvorba pre udržateľnosť ekosystému
 • podpora podnikateľského lokálpatriotizmu v agrosektore
 • podpora poľnohospodárskeho školstva v každom regióne
 • efektívnejšie a motivačné financovanie v agrosektore

Jedno Slovensko
s rôznymi
regiónmi

 • férové a motivačné financovanie samosprávy
 • lepšia a dostupná práca v regióne v podpore malých podnikateľov
 • viac zastúpenia regiónov pri rozhodovaní o nich
 • turizmus ako jednotka pre regióny

Moderná
národná
politika

 • dobrá hospodárska politika s prioritami
 • najlepšie školy pre najlepších
 • systematická podpora a riadenie vedy a výskumu jednou inštitúciou
 • program pre návrat Slovákov na Slovensko
 • presadzovanie ekologických riešení a ekologickej osvety

Pridajte sa k nám
Sme vaša
DOBRÁ VOĽBA

Ak s nami zdieľate sociálne a ľudské hodnoty, budeme radi,
keď sa stanete naším členom.

Vyplňte formulár a podpísaný nám ho zašlite poštou na adresu:

Dobrá voľba
OC Jarošova 1
831 01 Bratislava

Stiahnuť formulár

Financovanie

Dokumenty na stiahnutie

ŠTÁT, NA KTORÝ SA DÁ SPOĽAHNÚŤ.

Program politickej strany DOBRÁ VOĽBA 2020

Za predchádzajúcich tridsať rokov prešlo Slovensko búrlivým vývojom. Dnes patríme medzi úspešné štáty, slobodne cestujeme, vyrábame jedny z najlepších áut na svete a Slovensko patrí do jadra EÚ. Nie všetky šance však doterajšie politické reprezentácie premenili aj v spokojnosť občanov.

Veľkosť Slovenska je v ľuďoch. Náš úspech závisí od toho, ako sa k budúcnosti Slovenska postavíme, ako budeme reagovať na výzvy 21. storočia, ako využijeme naše silné stránky a aké miesto si zabezpečíme v svetovom hospodárstve. Dnes, možno viac než kedykoľvek predtým, potrebujeme zároveň zdôrazniť politiku hodnôt, riešení a najmä výsledkov. Potrebujeme fungujúci a bezpečný štát slúžiaci občanovi. Potrebujeme spravodlivé zdravotníctvo pre všetkých, nielen pre vyvolených. Zaslúženú dôstojnú starobu občanom, nie častokrát nedôstojné prežívanie. Zabezpečiť viac dostupných nájomných bytov, nie nájom, ktorý si mnohí nemôžu dovoliť. Lepší život a prácu v regiónoch, kvalitnejšie vzdelanie namiesto emigrácie za lepšou budúcnosťou v zahraničí. Potrebujeme férový štát, na ktorý sa dá spoľahnúť a na ktorý budeme právom hrdí. O tom je DOBRÁ VOĽBA.

Náš program predstavuje reálny plán pre rozvoj Slovenska v nasledujúcich desiatich rokoch. S týmto plánom a s odborným vedením vybudujeme hrdé a prosperujúce Slovensko.

Tomáš Drucker
Predseda strany

Zobraziť celý program

Podporte náš návrh

Pridajte sa k nám a pomôžte nám presadiť návrh, vďaka ktorému aj mladí 17-roční ľudia budú môcť ovplyvniť budúcnosť našej krajiny.

Politika bez psích kúskov je DOBRÁ VOĽBA

V politike nám chýba normálnosť a ľudskosť. Prinášame riešenia pre každého na Slovensku. Sme Dobrá voľba.

Kontakt

Dobrá voľba
OC Jarošova 1
831 03 Bratislava

kontakt@dobravolba2020.sk

 

 

Hovorkyňa
Martina Šoltésová
martina.soltesova@dobravolba.sk
+421 905 874 255

2019 © Dobrá Voľba
Ochrana osobných údajov